Selskapets visjon

Vi i BHC Construction utøver kvalitetsleveranser gjennom dyktige fagfolk og bærekraftig atferd. Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner på store og mindre prosjekt, og en god arbeidsgiver.

Erfarne

Vi er eksperter innen tømmer- og betongentrepriser, og en pålitelig aktør i byggebransjen.

God kapasitet

Vi håndterer prosjekter av ulike størrelser med krevende tidsrammer uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

Profesjonelle

Våre dyktige fagfolk tar ansvar for alle trinn i prosessen, med effektive og kvalitetssikrede resultater.

Hvorfor samarbeide med BHC Construction?

BHC Construction er din samarbeidspartner innenfor tømmer- og betongentrepriser i Oslo og omegn. Med nasjonal base og internasjonalt nettverk kan vi tilby skreddersydde løsninger for store, mellomstore og små kunder.

  • Kompetente ansatte med bakgrunn fra kalkyle, salg og prosjektledelse
  • Formenn, baser og medarbeidere med lang ansiennitet
  • Erfaring fra underentreprise og fastpris
  • Intern HR-avdeling med ekspertise innen arbeidsrett og HMS
  • Rekrutteringsteam nasjonalt og internasjonalt
  • Nødvendige godkjenninger, dokumentasjon og ansvarsrett

Endringsdyktighet

Vi har troen på at vi kan imøtekomme våre kunders behov ved å kombinere effektiv drift med nytenkning, og at vår endringskapasitet vil være selskapets mest sentrale egenskap for å lykkes.

Kontakt oss!

I BHC Construction har vi felles verdier, og en bærende plattform på hvordan vi ønsker å fremstå i et fellesskap, og som selskap.

ERLING KORNKVEEN, DAGLIG LEDER

Selskapets verdier

Respekt

Vi respekterer hverandre og de vi samhandler med

Inkludere

Vi verdsetter mangfold

Samarbeide

Vi praktiserer åpen og konstruktiv kommunikasjon

Likeverd

Alle mennesker har lik verdi

Ansvar

Vi tar ansvar for våre handlinger og ønsker å bidra

Kontakt

+47 489 50 594 post@bhcc.no

Sjølyst plass 2

0278 Oslo

Org nr: 964850720

© 2024 BHC Construction As