Bærekraft & samfunns-ansvar

Vi har fokus på bærekraft

Gjennom vår atferd og valg skal vi vise vårt bærekraftfokus.

Vår bærekraftsstrategi tydeliggjør hvordan vi skal jobbe for å utvikle oss som et bærekraftig selskap, og vi har valgt ut 4 hovedområder av FNs bærekraftsmål med tilhørende mål og tiltak.

Kontakt oss!

Hovedområder og bærekraftsmål

Helsefremmende arbeidsplasser

BHC Construction AS skal ha helsefremmende arbeidsplasser hvor de ansatte trives når de er på jobb. Vår fremste prioritet er at alle kommer uskadd hjem hver eneste dag

Vi skal bidra til at alle våre samarbeidspartnere strekker seg for å ha helsefremmende arbeidsplasser, og vi skal ta initiativ til å innføre kontinuerlige HMS-forbedringer og utviklende opplæringsløsninger.

Bekjempe ulikhet og være utviklende

Vi skal bekjempe ulikhet og være utviklende gjennom å praktisere like muligheter, og vi tar sterk avstand fra diskriminering.

I tillegg har vi nulltoleranse i forhold til kjønnsrelatert trakassering og diskriminering, og vi jobber for kjønnsbalanse i forhold til rekruttering til selskapet. Vi har som mål å ha 5 % kvinneandel ute på prosjektene, og 40 % i ledelsen.

Vi skal også bidra til bærekraftig innkjøp i byggenæringen.

Sirkulær og klimavennlig

BHC Construction AS streber etter å være sirkulære og klimavennlige ved å redusere avfallsmengde og energiforbruk med 5 % årlig, øke materialgjenvinningen og oppnå en kildesorteringsgrad på minimum 80 %.

Samarbeid

Vi bygger tillit blant våre ansatte og er åpne for innovativt samarbeid med våre partnere for å fremme en bærekraftig byggebransje.

Kontakt

+47 489 50 594 post@bhcc.no

Sjølyst plass 2

0278 Oslo

Org nr: 964850720

© 2023 BHC Construction As